Befaring gjennomført

Styret jobber med å få oversikt over vedlikeholdsbehov

Styret den 11. Jun 2018

Styret har gjennomført befaring av veiene våre. Det jobbes også med å skaffe tilstandsrapport på broen.

Hensikten med befaringen er å skaffe nødvendig informasjon for å kunne planlegge og prioritere vedlikehold og tiltak i årene som kommer.

God sommer!