Dagsorden og dokumenter Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes 18.03.19 kl 20:30

Styret den 10. Mar 2021

Årsmøtet avholdes 18.03.2021 kl 20:30. Grunnet Covid-19 blir det et digitalt møte. Lenke til Teams møtet sendes ut på epost/SMS/Facebook gruppen. Sakspapirene er nå klare og kan leses og lastes ned.

Signert protokoll

Vel møtt! Styret.