Høstnytt 2018

Det jobbes med mange saker. Her er en kort informasjon til medlemmer i Velet.

Styret den 10. Sep 2018

Fakturering velavgift

Faktura for Velavgift 2018-19 er sendt ut elektronisk for første gang. Følges opp utover høsten, si ifra dersom faktura ikke har kommet frem enda.

Innkreving fjorårets velavgift

Ved inngangen til 2018 var det 4 ubetalte avgifter. Disse har nå blitt krevet inn ved hjelp av Inkasso ihht. vedtektene.

Bussholdeplass

Styret har hatt løpende kontakt med både kommunen, lokalpolitikere og lokalavisen. Siste informasjon i saken er at kommunen krever at utbygger betaler dagmulkter frem til holdeplassen er ferdig.

Brøyting 2018 og 2019

Styret inngår brøyteavtale med Hagen Maskin for sesongen. Før oppstart tar vi en gjennomgang av veiene våre samt beboernes tilbakemeldinger fra i fjor.

Det er en pågående diskusjon med Kommunen om å fjerne et ledd fra rekkverket ved 50B/52A slik at brøyteren lettere kan deponere snøen i området. Styret kjøper brøytepinner for å markere noen viktige punkter. Strøkassene sjekkes.

Veilys

Da høstmørket kom tilbake, virket ikke belysningen i Prestenga. Styret har fulgt opp VIVA, Statens Vegvesen og Norgesnett for å finne ut av feilen. Ser ut til å være i orden nå.

Tilstandsrapport broen

Velet eier og vedlikeholder broen over Bøbekken. Broen er bygget av betong og det planlegges å skaffe tilstandsrapport slik at alle vet hva vi må forholde oss til i årene som kommer.

Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan

Styret har tatt en gjennomgang av veiene våre. Hensikten er å lage en langsiktig plan for fremtidig vedlikehold og økonomi.

Rekkverket på broen

Rekkverket for broen er bøyd/løsnet. Styret har vedtatt å utsette å bruke penger på å sette dette i stand i 2018 og vil heller ta med rekkverket i vedlikeholdsplan.

Skade ved kum Prestengfaret

Styret har hatt flere diskusjoner med Kommunen, som mener at dette er Velets ansvar. Problemet ble fikset midlertidig med kald asfalt i sommer. Tas med i vedlikeholdsplanen.

Veien fra Prestenga 38 mot Prestenga 56

Etter gravearbeidet på denne strekningen i 2016 ble veien asfaltert 40-50cm smalere enn den opprinnelig var. Styret har avholdt befaringer med entreprenøren, men ennå ikke kommet til enighet om løsning.

Personvern og GDPR

Styret har jobbet med å etterkomme de nye regler for behandling av persondata. Det er etablert en personvernerklæring samt databehandleravtaler med vår systemleverandører (StyreWeb.)

Eplehagen

Styret har kontakt med grunneier. Det foreligger ingen planer for utbygging akkurat nå. Styret har bedt om å få beskjære noen trær og busker på tomten nå til høsten og venter på bekreftelse fra grunneier.

Gangsti mot Rortunet

Det er store sprekker og hull i gangstien fra Prestenga og mot Evjetun, samt mange busker og tistler i gangveien. Dette er meldt til Kommunen.

Medlemsregisteret

Holdes oppdatert med endringer fortløpende. Alle medlemmer fikk også tilsendt melding med mulighet til å rette på sine kontaktdetaljer før sommeren.

Hilsen! Styret