Informasjon om Brøyting 2021/22

Vinteren 21/22.

Styret den 2. Nov 2021

Oppdatert informasjon om brøyting.

Hvem brøyter?

Vi har ny brøyter i år. Anders Bryhn brøyter sesongen 2021-22. Befaring er avholdt, og vi satser på et bra samarbeid fremover.

Når brøytes det?

Avtalen er den samme som i tidligere år. Brøyteren har ansvar for å planlegge gjennomføring av alle oppdrag, for å levere mest mulig effektiv tjeneste for alle kunder.

 • Det brøytes ved behov etter endt snøfall
 • Strøs når det er nødvendig
 • Brøytekanter etter Kommunens/fylkets brøytere ryddes ikke særskilt
 • Ved vedvarende snøfall blir det tilstrebet kontinuerlig brøyting, men ved store snøfall må forsinkelser tåles

Områdene hvor brøyteren har oppdrag knyttes sammen i en “brøyterode”. Brøyteren kjører roden sammenhengende.

Hvor brøytes det?

Det felles veinettet i Prestenga Vel skal brøytes frem til tomtegrensene. Alle beboere får en mest mulig lik tjeneste.

Private avtaler

Nytt av sesongen er brøyteren har kapasitet/ønske om å ta private oppdrag. Dette er noe beboerne avtaler og betaler selv. Brøyter har telefon 91331059.

Snødeponier og brøytekanter

Velet har få om noen snødeponier. Snøen brøytes inntil veiskuldre og plasseres i hauger der hvor det er ledig plass. Snø kan noen ganger havne inne på private områder. Når det brøytes forbi private oppkjørsler, gangstier og poststativer vil brøytekanter forekomme og dette må vi tåle.

Store eller kontinuerlige snøfall

Ved store snøfall eller væromslag, har ikke brøyteren kapasitet til å være alle steder samtidig. Deler av roden er prioritert høyere enn adkomstvei til bolig som Prestenga, f.eks gangstier eller der hvor det går kollektivtrafikk.

Styret kan desverre ikke kreve at brøyteren hopper over deler av brøyteroden for å ta veiene våre først. Egeninnsats fra beboere vil da kreves dersom man ikke kan vente på brøyteren.

Glatte bakker

Det strøs av brøyteren ved behov. Det er plassert strøkasser rundt omkring i Velet som fylles ved starten av sesongen og underveis, som beboere skal benytte. Si ifra til styret dersom det begynner å gå tomt da det kan ta litt tid å få fyllt opp på nytt.

Busker, trær og gjerder

Brøyteren er pliktig til å vise forsiktighet, men ikke ansvarlig for skader på busker, trær og gjerder som følge av snøryddingen. Det er viktig å beskjære grener og busker som stikker ut i veien, slik at skader forebygges og snø fra høye grener ikke faller på veien. Tomtegrensene er som regel 1 meter fra veien og grener lavere enn 5 meters høyde kan sperre for brøytingen.

Flytt bilen

Biler som er parkert langs veien, delvis inne på private oppkjørsler/delvis på veien, osv skaper utfordringer for brøytingen. Det blir umulig å brøyte veien i hele bredden, og bilene risikerer å bli “brøytet inne”. Bilen skal parkeres inne på eiendommene.

Snuplasser

Snuplassene innerst i flere av veiene våre er ikke parkeringsplasser. Biler skal parkeres på oppstillingsplassene inne på beboernes private tomter. Alle boliger i Asker skal ha minst 2 oppstillingsplasser (36m2) til parkering, og 3 plasser (54m2) dersom man har et utleieenhet. Det skaper problemer for brøyteren om biler står på snuplassene.

Forsvarlig kjøring

Veiene i velet blir smalere om vinteren, mindre oversiktlig og glatte. Det er færre passeringsmuligheter der hvor veien blir smalere. Husk at det tar lengre tid å stoppe bilen trygt og er vanskeligere å styre på vinterveier.

Styret minner om at i Prestenga Vel går det mange skolebarn, småbarnsforeldre, unge og gamle. Ikke tving fotgjengere ut i snøen, for å kjøre raskt forbi. Som bilist har man plikt til å ta hensyn og tilpasse farten etter forholdene.

Ikke kontakt brøyteren direkte

Styret samler opp tilbakemeldinger til brøyteren. Det kan til tide komme mange meldinger. Ring eller send melding til Thomas Bjørvik Faye på tlf. 95308738. Styret følger også med på Facebook gruppen “Prestenga Vel”. Vi samler opp tilbakemeldingene og formidler videre.

Gi tilbakemelding, men vis hensyn

Styret har forståelse for at beboerne blir forulempet og frustrert pga. uvær og dårlig fremkommelighet. Brøyteren er som regel klar over behovet og har satt i gang.

Hvem tilbyr brøytetjenester?

Det er et begrenset antall leverandører av brøytetjenester og stor etterspørsel. Styret er derfor avhengig av å finne en leverandør som:

 • Ønsker ett oppdrag for oss og har kapasitet
 • Kan tilby en pris som gir beboerne verdi for pengene
 • Har andre oppdrag i nærheten og best mulig responstid
 • Samarbeider godt

I år har vi hatt brøytingen ut på anbud og var veldig glade for å komme i kontakt med Anders og Otto Bryhn.

Strengere krav til brøyteren?

De siste sesongene har det vært utfordrende nok å få tak i noen som ønsker å brøyte hos oss. Brøyteavtalen inneholder derfor ikke betingelser om at:

 • veien skal være ferdig brøytet til et bestemt tidspunkt på morningen (en slik tjenesten tilbys så å si ikke)
 • brøyteren er på 24x7 tilkallingsvakt med avtalt responstid
 • at Prestenga Vel skal prioriteres høyere enn f.eks gangstier, bussruter eller andre kunder

Hvem har brøytet tidligere?

Følgende aktører har brøytet tidligere og årsakene til at avtalene ikke har blitt fornyet er sammensatte, men i hovedsak ønsker brøyterne selv ikke å fortsette.

 • 2021- Anders og Otto Bryhn (Bødalen)
 • 2018-21 Hagen Maskin (Slemmestad)
 • 2016-17 Martin Bøe (Heggedal)
 • 2015-16 Bjørn Martin Ølstad (Slemmestad)
 • 2014-15 Gunnar Rese (Spikkestad)
 • 2009-14 Kjetil Ore (Slemmestad, beboer i Prestenga)

Styret håper på en flerårig samarbeid med årets brøyter.