Inkalling arsmotet 2018

Årsmøtet avholdes 22.03.18 kl 20:00

Styret den 20. Dec 2017

Årsmøtet avholdes 22.03.2018 kl 20:00 i Slemmestadveien 45. Saker som ønskes behandlet sendes Styret på mail til prestengavel@gmail.com innen 1. februar 2018. Sakspapirer sendes ut på epost senest 1 uke før Årsmøtet.

Styret ønsker alle en god jul og et godt 2018.