Inkalling arsmotet 2020

Årsmøtet avholdes 26.03.20 kl 20:30

Styret den 6. Feb 2020

Årsmøtet avholdes 26.03.2020 kl 20:30 i Slemmestadveien 45. Saker som ønskes behandlet sendes Styret på mail til prestengavel@gmail.com innen 1. mars 2020. Sakspapirer sendes ut på epost senest 1 uke før Årsmøtet.

To styremedlemmer er til valgs i år. Er du interessert og har mulighet til å bidra, ta kontakt med valgkomitéen innen 1. mars (Terje Pedersen, Prestenga 23) eller send e-post til Styret som vi kan formidle videre.

Hilsen Styret.