Inkalling arsmotet 2021

Årsmøtet avholdes 18.03.21 kl 20:30

Styret den 17. Jan 2021

Årsmøtet avholdes 18.03.2021 kl 20:30. Møtet blir holdt på Microsoft Teams dersom vi ikke kan møtes fysisk grunnet Covid-19. Saker som ønskes behandlet sendes Styret på mail til prestengavel@gmail.com innen 16.02.2021. Sakspapirer sendes ut på epost senest 1 uke før Årsmøtet.

Styreleder, nestleder og kasserer er alle til valgs i år og tar gjenvalg. Monette Indahl er ønsket inn som vara for Knut Wilsbeck. Er du interessert og har mulighet til å bidra, ta kontakt med Styreleder innen 16. feb så setter vi opp et forslag med nye krefter til Årsmøtet.

Hilsen Styret.