Status velavgift 2017

Takk til alle som har betalt i tide.

Styret den 22. Nov 2017

Takk til alle som har betalt årets velavgift. Velavgiften dekker Velets største utgiftspost som er brøyting/strøing samt vedlikehold av veien. Velavgiften er blitt fakturert i 2 omganger i 2017.

  • Runde 1 (154700,-) med forfall 20. September ble sendt til de fleste beboerne og ble purret tidlig i Oktober med forfall 20. Oktober

  • Runde 2 (13300,-) med forfall 20. November til nye beboere i Prestengfaret

Bildet under viser status 1. November (Runde 2 har forfall etter at dette bildet ble laget).

Status Innbetalinger 1. Nov

Styret har forsøkt å kontakte alle som ikke har betalt via telefon og e-post. Det vil bli sendt ut inkassovarsler til beboerne som ikke har betalt velagviften.

Styret oppfordrer medlemmer som ennå ikke har betalt til å betale snarest eller ta kontakt for å avtale en nedbetalingsplan, slik at inkassogebyrene kan unngås.