Mer effektiv drift av Velet

Systemet StyreWeb innføres nå.

Styret den 18. Dec 2017

De siste årene har Prestenga Vel blitt administrert ved hjelp av regneark og enkle kontorprogrammer. Styret ønsker å kunne drive Velet på en mer effektiv måte. Det er derfor valgt å innføre systemet StyreWeb som anbefales av Vellenes Fellesorganisasjon og brukes av mange tilsvarende veivel.

Noen av fordelene systemet gir er:

  • Eiendoms og medlemsregister. Alle eiendommene i velet registreres med hovedmedlem samt andre kontaktpersoner i hustanden. Medlemmene vil i 2018 kunne oppdatere egen kontaktinformasjon selv.

  • Meldingstjeneste. Systemet gjør at Styret kan sende ut viktige meldinger og varslinger til medlemmene via epost og SMS, noe som er etterspurt av flere beboere.

  • Fakturering via epost. Systemet støtter fakturering via epost. Medlemmer som ikke har epostadresse vil fortsatt motta giroblankett på papir. På lengre sikt, vil eFaktura og Avtalegiro kunne støttes.

  • Fakturering med KID. Innføres i 2018 og gjør det effektiv å avstemme innbetalinger av medlemsavgift mot utsendt faktura og hustand. Innbetalinger uten KID vil avvises i banken automatisk.

  • Purring og Inkasso. Purringer, Inkassovarsler og overføring til Inkassobyrå vil være automatiserte prosesser som følger et fast tidsforløp.

  • Regnskap. Regnskapet vil føres i systemet og kunne avstemmes mot bevegelser på bankkonto. Dette forenkler arbeidet og gir Styret større innsyn og kontroll.

Styret håper at systemet vil forenkle prosessen med å overføre arbeidet til nye medlemmer som blir valgt til å drive Velet i fremtiden.

Beboerne i Prestenga Vel trenger ikke gjøre noe nå, men vil på nyåret få tilsendt instruksjoner på hvordan verifisere eller oppdatere epostadresse og telefonnr.

God Jul og et godt 2018!