Om Fartshumpene

Velforeningens foremål er å sikre et trygt og godt bomiljø.

Styret den 5. Jun 2017

Styret er enig med beboerne som mener at fartshumpene er ubehagelige å passere dersom man ikke senker farten tilstrekkelig.

Mange barn bor i området eller har Prestenga som skolevei. Det er over lang tid observert uforsvarlig kjøring, hvor beboerne og besøkende kjører for fort. Fartsdemperne er etablert for å redusere risikoen for at barn og andre fotgjengere blir påkjørt og alvorlig skadd.

Nye fartsdempere ble vedtatt på Årsmøtet 2017

Veiene i Velet er private og vedlikeholdes av Velet, selv om de er åpne for allmenn ferdsel. På Årsmøtet ble vedlikeholdsplanen gjennomgått og vedtatt av beboerne. 4 nye fartsdumper ble satt opp like over Påske som en del av dette veivedlikeholdet. Det er også satt opp skilter og humpene vil males.

Fartsdemperne er sirkelhumper egnet for boligfelt

Løsningen er anbefalt av entreprenør som egnet og rimelig tiltak for våre veier. Velet har fått levert dempere som tilsvarer “Sirkelhumper for 30 km/t vei.” Disse er 7,5-8,5cm høye og 1m-1,1m brede, med litt varisjoner. Dette er i tråd med retningslinjene og noe mindre enn maksimalt anbefalt høyde 10cm.

Andre hensyn som er vurdert

Nettopp fordi fartshumpene er utformet på samme måte som er vanlig å finne i boligområder, burde humpene ikke skape uvanlige problemer for ambulanser eller brannbiler. Brøyter orienteres før brøytesesong, befaring vil bli avholdt.

Vennligst senk farten!

Som sjåfør har man plikt til å tilpasse farten etter forholdene. Man har derimot ikke rett til å kjøre med en viss fart. Det er ingen som trenger å kjører fort inne i Velets områder og Styret oppfordrer alle til å senke farten.

Håndbok for fartsdempende tiltak hos Statens Vegvesen

Saken er oppdatert Feb. 2018