Referat Årsmøtet 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt 30. mars 2017 i snekkerverkstedet.

Styret den 18. Sep 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt torsdag 30. mars 2017 i snekkerverkstedet. Det var hyggelig at mange engasjerte beboere kunne komme. Årsberetning og regnskap for 2016 ble godkjent og budsjettet for 2017 vedtatt. Planen for vedlikehold av veinettet ble gjennomgått og diskutert.

Dokumenter