Asfaltering og Vedlikehold 2019

Ny asfalt og andre vedlikehold

Styret den 8. Oct 2019

I dag ble deler av Prestenga, Prestengfaret og Prestengjordet asfaltert. Dermed er siste del av vedlikeholdet som er planlagt i 2019 fullført og budsjeterte midler brukt opp.

Det som ellers er gjort av beboerne i 2019 er:

 • Graving/rydding av grøft i Prestengfaret
 • Spyling av tette dreneringsrør under Prestengfaret
 • Reparasjon av rekkverk på broen
 • Montering av speil ved Prestenga 42
 • Kummen i Prestengfaret er reparert ifm. asfaltering
 • Feil på gatebelysningen er meldt inn og utbedret

Det vil være mye vedlikehold i årene som kommer.

 • Behov for å grave og asfaltere i Prestengjordet pga. mye telehiv
 • Flere røtter å fjerne langs Prestengfaret, samt kulte opp veikanten/utbedre grusvei
 • Asfalten trenger utbedring flere steder
 • Bedre løsninger for trafikksikring blir etterspurt
 • Tilstandsrapport på broen

Arbeidet deles opp i vedlikeholdspakker av en viss størrelse og pakkene gjennomføres når økonomien tillater det. Planen og budsjettet gjennomgåes på Årsmøtet.

Hilsen, Styret