Vedlikeholdsplan 2017

4 kritiske punkter langs Prestenga blir utbedret.

Styret den 3. Apr 2017

På årsmøtet 2017 fortalte Styret om vedlikeholdsplanen for fellesveiene. Beboerne presenterte og diskuterte sine synspunkter og prioriteringer.

Desverre har ikke Velet økonomi til å asfaltere hele veinettet. Det er 4 kritiske punkter langs Prestenga hvor asfalten er krakilert og det må masseutskiftning til.

Styret har hatt befaringer med flere leverandører som har priset arbeidene. Planen ble vedtatt på Årsmøte som en del av budsjettet for 2017. Arbeidet settes i gang nå til våren.

Kommunen har ansvar for å asfaltere da hvor det ble gravd til høsten.