Velavgift 2018

Velavgiften for 2018 blir fakturert tidlig i September med forfall 20. September.

Styret den 29. Aug 2018

Det er første gang vi sender faktura elektronisk og de alle fleste beboere vil ikke motta en papirutskrift av giroen i år.

Det sendes en faktura per hustand som tidligere til kontaktpersonen for hustanden.

  • eFaktura Medlemmer som allerede i nettbanken har valgt at de ønsker eFaktura fra alle leverandører, vil motta eFaktura fra Velet.

  • Epost Medlemmer som har oppgitt epostadresse, vil få tilsendt faktura til denne. OBS! Vi har nytt kontonummer i år og KID er påkrevd ved betaling.

  • SMS Velet sender faktura også til mobilnummeret vi har for hvert medlem, med informasjon om kontonummer og KID.

  • Papir Det er noen få beboere som ikke bruker eFaktura, Epost eller SMS. Disse vil få en giro i postkassen som før.

Når man betaler giroen i nettbanken får man et valg om å etablere eFaktura med Velet. Dette anbefales! Løsningen er både sikker og brukervennlig med ingen lange KID nummere å taste inn.

Dette er første gang vi tar i bruk elektronisk fakturering. Selv om systemet har blitt testet, så kan det skje feil. Da er det bare å ta kontakt slik at vi får rettet opp.

Dersom du ikke har motatt faktura etter 10. September skyldes dette trolig at Velet ikke har riktig mobilnummer eller epostadresse til deg. Vennligst gi beskjed.

Velavgiften dekker kostnadene for brøyting og vedlikehold av veiene våre og Velet er avhengig av at alle beboere betaler.

Tusen takk! Styret