Oppdatering til vedtektene 2018

Vedtektene er oppdatert som følge av vedtak på Årsmøtet 2017.

Styret den 27. Feb 2018

Følgende avsnitt er lagt til.

Vedtak årsmøte 2017: Prestenga Boligsameie har eiendom innen velforeningens område, men har fått fritak for medlemskap i Prestenga Vel. For bruk av veien i Prestenga Vel betaler Prestenga Boligsameie 10000,- kr pr år. Beløpet er fastsatt av årsmøtet 2017 og indeksreguleres årlig.

Dokumenter