Inkalling arsmotet 2019

Årsmøtet avholdes 21.03.18 kl 20:00

Styret den 30. Jan 2019

Årsmøtet avholdes 21.03.2019 kl 20:00 i Slemmestadveien 45. Saker som ønskes behandlet sendes Styret på mail til prestengavel@gmail.com innen 1. mars 2019. Sakspapirer sendes ut på epost senest 1 uke før Årsmøtet.

Styreformann, Nestleder og Kasserer er til valgs i år. Er du interessert og har mulighet til å bidra, ta kontakt med valgkomitéen innen 1. mars (Terje Pedersen, Prestenga 23) eller send e-post til Styret som vi kan formidle videre.

Hilsen Styret.